Gecerti­ficeerd en erkend

Kiwa NCP is een certificatie-instelling die zich met name richt op het certificeren van bedrijven op het gebied van Fire Safety & Security. Door middel van onafhankelijke bedrijfsaudits en beoordelingen op geleverd werk wordt getoetst of een bedrijf voldoet aan de certificatie-eisen. Indien aan de criteria wordt voldaan volgt een bedrijfscertificaat. VCN Beveiligingen is erkend als BORG Technisch beveiligingsbedrijf. U kunt er dus als klant van op aan dat onze installaties doen wat u ervan verwacht.

Ook voor de aanleg van brandmeldinstallaties werken wij samen met een door de Certificatie Instelling voor Beveiliging & Veiligheid (CIBV) erkend branddetectiebedrijf. Wij kunnen dus ook installatie leveren die voldoen aan de voorschriften opgesteld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Voor meer informatie over erkenning en certificering: www.kiwafss.nl, www.cibv.nl en www.hetccv.nl.

Het gaat goed met ons bedrijf en zijn daarom op zoek naar een monteur beveiliging. Bel of mail ons voor een afspraak.